Vysoké kvalitě služeb ve Fakultní nemocnici Olomouc pomáhá Altus Portal

Vedení nemocnice zvolilo pro řízení kvality dokumentace moderní cestu

Praha, 29. října 2008 – Společnost Altus software s.r.o., jeden z nejvýznamnějších tuzemských výrobců softwaru, oznámila úspěšné nasazení svého systému pro řízení dokumentace Altus Portal ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Způsob a průkaznost vedení zdravotnické dokumentace je v poslední době velmi diskutované téma,“ uvedl Jiří Padevět, product manager společnosti Altus software. „Objem sledované dokumentace a míra požadavků na její průkazné vedení je v prostředí největší nemocnice v Olomouckém kraji vyšší než v řadě průmyslových podniků.

Fakultní nemocnice Olomouc patří mezi velká zdravotnická zařízení, která jsou přímo řízena Ministerstvem zdravotnictví České republiky, a je zároveň největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji. Pro dosažení vysoké úrovně služeb opustil management nemocnice běžný způsob řízení kvality a zvolil firemní informační systém Altus Portal.

Přesné vedení dokumentace a její řízení je v lékařství nedílnou součástí špičkových služeb, které našim pacientům poskytujeme,“ uvedl k implementaci Altus Portal Ing. Jaromír Zaoral, manažer kvality FNOL. „Pro zjednodušení správy a dostupnosti dokumentace Úseku jakosti je Altus Portal velmi užitečný nástroj.

Instalace programu Altus Portal je jednoduchá, proběhne v krátkosti pouze na serveru. Na počítače uživatelů se neinstaluje žádný software, stačí mít webový prohlížeč. Systém byl vytvořen s ohledem na potřeby malých a středních firem a jeho pořízení a správa jsou finančně nenáročné.

***

O Fakultní nemocnici Olomouc

V současné době Fakultní nemocnice Olomouc poskytuje komplexní péči pacientům z široké oblasti střední Moravy, v mnoha oborech má význam přesahující hranice Olomouckého kraje. Pracuje zde zkušený a vysoce erudovaný personál. Nemocnice má k dispozici špičkové technologie a využívá moderní léčebné metody. Velmi důležitou roli hraje na poli vědy a výzkumu a také v oblasti vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických profesionálů.

Svým pacientům poskytuje nemocnice základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči ve všech medicínských oborech. V nemocničním komplexu je soustředěno na padesát zdravotnických pracovišť, více než 1400 lůžek a přes 3000 zaměstnanců. Ročně je zde vyšetřeno a ošetřeno více než půl milionu pacientů.

***

O společnosti Altus software s.r.o.

Společnost Altus software patří mezi nejvýznamnější české výrobce podnikového softwaru. Vyvíjí a dodává ERP/CRM řešení zaměřené na střední firmy. Nejznámějšími softwarem společnosti je komplexní podnikový systém Altus Vario.

Další informace k této tiskové zprávě či rozhovor s představiteli společnosti Altus software vám rád zajistí:

Ivo Minařík

CoLin s. r. o.

Tel: +420 283 890 139

GSM: +420 736 620 871

E-mail: altus@colin.cz