Efektivní nasazení a řízení ISO dokumentace v České zemědělské akademii

I ve specifickém prostředí školství vítězí Altus Portal svou variabiliou

Praha, 8. července 2008 – Česká zemědělská akademie v Humpolci začala vést veškerou dokumentaci podle normy ISO 9001:2000. Zavedení normy zlepšuje organizaci práce, zefektivňuje metody řízení, správu dokumentace a celkově zvyšuje spokojenost žáků a zaměstnanců školy.

„Systémové řízení procesů ISO 9001:2000 je v souvislosti se zaváděním ISO 9001:2000 velmi náročné. Také díky speciálně uzpůsobenému softwaru naší firmy je systém správy dokumentů pro ČZA, která má školy ve 3 městech a ve 4 samostatných budovách, velice přínosný a vítaný,“ zhodnotila Altus Portal paní ing. Špundová, která z pozice specializovaného poradce normu v České zemědělské akademii v Humpolci pomáhá zavádět.

Plnit ISO 9001:2000 ve specifickém školském prostředí pomáhá všem pracovníkům zajišťovat software Altus Portal, který veškerá data třídí, spravuje, zpracovává a umožňuje jejich sdílení.

Administrativa týkající se bezproblémového fungování celé instituce je tak zajišťována i v elektronické podobě.

Štěpán Pokorný, ředitel společnosti ALTUS Development, k používání Altus Portal v prostředí školy uvedl: „Přestože školství má svá specifika, Altus Portal dokázal díky své velké variabilitě uspět i zde.“

Produkt Altus Portal byl představitelům škol prezentován i na sympoziu společnosti CQS v dubnu tohoto roku v Praze. Díky této spolupráci se implementace Portalu brzo rozšíří i do dalších škol.

***

O České zemědělské akademii v Humpolci

Česká zemědělská akademie v Humpolci vznikla v červenci 2004 sloučením čtyř škol – Střední zemědělské školy v Humpolci, Střední zemědělské školy v Havlíčkově Brodě, Středního odborného učiliště v Humpolci a Integrované střední školy ve Světlé nad Sázavou. Výuka učebních a studijních oborů zůstala po integraci do jednoho subjektu v budovách původních škol. Ve školním roce 2005/2006 otevřela Česká zemědělská univerzita ve škole bakalářský studijní obor zaměřený na chov koní. Česká zemědělská akademie v Humpolci tak nabízí ucelený systém vzdělávání od učebního oboru přes maturitní obor až po bakalářské studium.

Více informací získáte na www.sos-humpolec.cz.

O společnosti Altus Development s.r.o.

Společnost ALTUS Development patří mezi nejvýznamnější české výrobce podnikového softwaru. Vyvíjí a dodává ERP/CRM řešení zaměřené na střední firmy. Nejznámějším softwarem společnosti je komplexní podnikový systém Altus Vario.

Další informace k této tiskové zprávě či rozhovor s představiteli společnosti Altus Development s.r.o. Vám rád zajistí:

Ivo Minařík

CoLin s. r. o.

Tel: +420 283 890 139

GSM: +420 602 161 958

E-mail: altus@colin.cz