Silničářům na Vysočině pomáhá nový systém pro řízení dokumentů

Správu a sdílení informací na Krajské správě údržby silnic Vysočiny
zajišťuje program Altus Portal společnosti ALTUS Development

Praha, 18. června 2008 - Společnost ALTUS Development dodala Krajské správě údržby silnic Vysočiny (KSUSV) intranetový firemní portál zajišťující efektivní správu dokumentů, sdílení firemních dat a řízení dokumentace systému managementu jakosti dle normy ISO 9001.

Zajištění veškeré administrativy spojené s údržbou silnic na Vysočině již nebylo možné vzhledem k množství dokumentů zvládat v papírové podobě. Altus Portal administrativním pracovníkům pomáhá veškerá data třídit, spravovat, zpracovávat a sdílet.

„Portálové řešení představuje velkou změnu v našem dosavadním systému práce. Program nám umožňuje vést přehledným způsobem ISO dokumentaci a výrazně šetří náš čas,“ řekl Ing. Dalibor Tomšů, vedoucí IT KSUSV.

Štěpán Pokorný, ředitel společnosti ALTUS Development, k implementaci produktu uvedl: „Předností Altusu Portal je okamžitý přístup k libovolným firemním dokumentům. Zákazník má unikátní možnost elektronického podpisu řízených dokumentů, což mu přináší významné finanční i časové úspory.“

***

O příspěvkové organizaci Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny vznikla sloučením původně pěti samostatných subjektů (SÚS Havlíčkův Brod, SÚS Jihlava, SÚS Pelhřimov, SÚS Třebíč, SÚS Žďár nad Sázavou)
k 1. 1. 2007 dle zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina. Provádí správu, údržbu a opravy silnic, jejich součásti a příslušenství na silniční síti ve vlastnictví kraje Vysočina.

O společnosti ALTUS Development

Společnost ALTUS Development patří mezi nejvýznamnější české výrobce podnikového softwaru. Vyvíjí a dodává ERP/CRM řešení zaměřené na střední firmy. Nejznámějším softwarem společnosti je komplexní podnikový systém Altus Vario.

Další informace k této tiskové zprávě či rozhovor s představiteli společnosti ALTUS Development vám rád zajistí:

Ivo Minařík

CoLin s. r. o.

Tel: +420 283 890 139

GSM: +420 602 161 958

E-mail: altus@colin.cz