Altus Portal – pilotní nástroj na cestě k certifikaci ISM

Dynamický rozvoj ruku v ruce s prosperitou přiměly společnost DITON, s.r.o. pořídit si nový podnikový software a zavést integrovaný systém managementu jakosti (ISM*).

Podnikovým intranetem (pro elektronickou správu firemních dokumentů a řízení dokumentace) bylo vedením společnosti schváleno řešení na platformě Altus Portal. Intranetový systém nabízí snadné ovládání, bezpečný provoz, přehlednost spravované dokumentace a příznivou cenu. Ke konečnému rozhodnutí přispěla také nová úprava programu ve vydání verze 2.

Altus Portal je zde pilotním nástrojem pro převod i tvorbu nové řízené dokumentace, která je konzultována se společností zavádějící systém managementu jakosti. Je tak bezprostředně připravena na certifikační audit.

DITON, s.r.o. je významný výrobce a obchodník s betonovými stavebními prvky v České republice. Snahou vedení společnosti je dosáhnout trvalé vzájemné důvěry mezi společností a jejími partnery. Uváděné mezinárodní normy představují uznávaný standard v Evropě i ve světě.

* Základním principem ISM je vybudování účinného systému řízení, které bude splňovat požadavky na systémy řízení v různých oblastech. Jde většinou o systém managementu jakosti (podle ČSN EN ISO 9001), systém environmentálního managementu (podle ČSN EN ISO 14001), popř. systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. podle OHSAS 18001). Všechny tyto tři systémy jsou vzájemně provázány a vytvářejí tak ve společnosti kompaktní, integrovaný systém managementu.